KUR’ÂN’DA “KEFÂLET” KAVRAMININ KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-28
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-16 11:11:06.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 262-285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’ân’da bir kelimenin nüzul döneminde nasıl anlaşıldığını tesbit etmek, Kur’ân’ın doğru anlaşılması bakımından önem arz etmektedir. Hidayet kitabı olarak gönderilen Kur’ân-ı Kerim’i anlamak da kelimelerin indiği dönemde hangi anlamda kullanıldığını bilmek ile doğru orantılıdır. Bu çalışmada, daha önce semantik tahlili yapılmamış olan, “maddî-manevî bakım ve sorumluluğu üstlenmek” manasına gelen “ كفالة ”  kelimesi ve bu kelime ile yakın anlamda kullanılan (Ğarâmet) “غرامة”, (teklîf) “تكليف”  (tahmîl) “تحميل” ve (Rabb) “رب”  kelimelerinin semantik analizi üzerinde durulacaktır Bunun yanı sıra çalışmaya konu olan kelimelerin Kur’ân’ın indiği dönemde hangi anlamda kullanıldığını doğru tesbit edebilmek için ilk dönem ve sonraki dönem kaynaklardan istifade edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada “ كفالة”kelimesi araştırılırken, konu ağırlıklı olarak Hz. Zekeriyya’nın  Hz. Meryem’in sorumluluğunu üstlenmesi, eğitmesi, yetiştirmesi bağlamında değerlendirilmiştir.  Bunun yanı sıra Hz. Meryem’in yetişmesinde anne ( Hanne )  ve Hz. Zekeriyya’nın rolü üzerinde de durulmuştur.

 

Keywords

Abstract

Determination of the meaning of a word in Koran during the period of the verses is important to understand Koran accurately. Understanding the Koran, sent as a path to truth to humankind is directly proportional to understand the current meanings of the words in Koran during the time of revelation. Thus, in the present study, semantic analysis of the previously non-analyzed words, “ كفالة ”, which means “being responsible for material and spiritual care,” and “غرامة”, with a similar meaning to the previous word, “تكليف” (offer), “تحميل” (imposition), and “رب” (Lord) was conducted. This is significant for understanding Koran. Furthermore, the study aimed to utilize the initial and recent resources in order to determine the meaning of the words scrutinized in the study at the time of revelation of the Koran. In the study, the analysis of the word “ كفالة” was conducted mainly on the topics of taking over the responsibility of Zakariya, , his education and training. Furthermore, the roles of the mother (Hanne) and Zakariya, HH in the training of Mary,  were also emphasized.

Keywords