Kur'an-ı Kerim Ekseninde Hukuki Yorum ve Metnin Unsurları

Author :  

Year-Number: 2021-28
Yayımlanma Tarihi: 2021-07-30 08:54:55.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 230-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hareket halinde olan dünyada insanın varoluşunu gerçekleştirmesi ve sürdürmesi, maddi manevi karşısına çikan her soruya cevap vermesine ve her sorunu çözme başarısına bağlıdır.Bu, varlığı doğru şekilde anlama yorumlama tanıma ve doğru bir şekilde hayata aktarmayı gerektirir.Kur'an-ı Kerim'e uygunluk, müslümanların yapıp etmelerinin en önemli doğruluk referansıdır. Kaynağının ilahi olması,  Kur'an-ı Kerim metninin değişmezliğini gerektirir. Ancak değişim halindeki dünyada insana hitap ettiğinden bir yönüyle de değişim olgusu ile karşı karşıyadır. Bu durum onun anlamının surekli inşa edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yeniden anlama  ve yorumlamaya bağlıdır. Çünkü yorum bir metnin anlamının yaşanan gerçeklikte yeniden inşası demektir.  Kur'an-ı Kerim metni ile beşeri metinler arasında mahiyet farkı değil derece farkı vardır. bu fark onun en ayrıdedici özelliğidir. Bu açıdan onun metin unsurlarının doğru anlaşılması gerekir Çünkü bu unsurlar onun sistem ve amacına uygun olarak yorumlanmasının en önemli  dinamiklerindendir.

Keywords

Abstract

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics