Amaç


Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Hikmet Yurdu Journal of Social Sciences Research),  01 Ocak ve 01 Temmuz tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. (Makale kabul tarihleri: 01 Ocak tarihli sayı için 01 Ağustos - 01 Aralık; 01 Temmuz tarihli sayı için  01 Şubat- 01 Haziran).  Hikmet Yurdu, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanına dair telif ve tercüme makale, kitap tanıtımı ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan (İntihal. net) gibi özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerden 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak  en az 500 ve en fazla 750 kelimelik ayrıntılı ingilizce geniş özet içermesi de talep edilir.