Politikalar


ODAK VE KAPSAM

 

 HİKMET YURDU

 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,

  

İlk olarak 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Hikmet Yurdu Dergisi, 01 Ocak ve 01 Temmuz tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanan, Sosyal Bilimler alanında yayın yapan, uluslar arası hakemli, akademik, online bir dergidir.

(Makale Kabul Tarihleri: 01 OCAK tarihli sayı için 15 TEMMUZ - 01 ARALIK; 01 TEMMUZ tarihli sayı için  15 OCAK - 01 HAZİRAN). 

HİKMET YURDU,  Eğitim Bilimlerinin tüm alanları, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler Alanı, Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Dilbilim, Edebiyat gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmaları yayınlayan akademik bir dergidir.

Yayınlanmak üzere gönderilen te’lif makaleler, öncelikle intihal tespitinde kullanılan özel bir program ( İntihal.Net) aracılığıyla daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Daha sonra editörün uygun görmesi halinde makale konunun uzmanı en az iki hakeme iletilir. Makale değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesi esastır. (Hakemlik ve değerlendirme süreçleriyle ilgili geniş bilgi DEĞERLENDİRME POLİTİKASI kısmında verilmiştir)

Hakem süreci neticesinde yayınlanmasına karar verilen makalelerin yazarlarından: Makalenin yazım dilinde özet ve İngilizce abstract ön özet istenir. Ayrıca, metnin sonunda en az 500 ve en fazla 750 kelimeden oluşan geniş bir İngilizce özet (Structured Abstract / Summary) talep edilir.

 

REDAKSIYON

 

Esin Güneş ŞAHİN