Yayın ve Yazım İlkeleri


Genel İlkeler

1. Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Hikmet Yurdu Journal of Social Sciences Research),  Eğitim Bilimlerinin tüm alanları, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler Alanı, Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Dilbilim, Edebiyat gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmaları yayınlayan akademik bir dergidir.
2. Bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazılarının dergi sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazı hakem sürecine gönderilir.
3.Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Hikmet Yurdu Journal of Social Sciences Research)'e gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Hikmet Yurdu Journal of Social Sciences Research) dergisinden izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazarlarına aittir.
4. Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Hikmet Yurdu Journal of Social Sciences Research)'nin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Ancak gerektiği takdirde diğer dillerde de yazı kabul edilebilir.
5. Makalenin başında en az 150 kelimeden oluşan Türkçe (Öz) ve İngilizce (Abstract), 5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Keywords); Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecini tamamlasalar bile yayımlanmazlar.
6. Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Hikmet Yurdu Journal of Social Sciences Research)'ne gönderilen yazılar hakem sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye eklenecektir.
7. Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Hikmet Yurdu Journal of Social Sciences Research)'ta makale sisteme yazar tarafından yüklendikten sonra aşağıdaki süreçler gerçekleşmektedir. Yüklenen makale editör/editör yardımcıları tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluk kontrolü yapılmaktadır. Editör onayı tamamlandıktan sonra yazı hakemlere yönlendirilmektedir. Editör onayından geçen her makale için 3 hakem atanmaktadır. Bu hakemlerden biri yabancı dil özet hakemidir. Diğer iki hakem ise ilgili anabilim dalında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. Yazar kendi ana sayfasından makalesinin hakem sürecini takip etmelidir.
8. Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Hikmet Yurdu Journal of Social Sciences Research)'ta  makaleler, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden makalelerin hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütünn hakemlerden (1 yabancı dil, 2 alan hakemi) raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır.
9. Dergi sistemine eklenen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Sempozyum bildirileri ise, durumun makale içinde belirtilmesiyle yayınlanabilir.
10. Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Hikmet Yurdu Journal of Social Sciences Research)'ta yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Öz geçmiş başlığında yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce anabilim dalı sonra da bilim dalı yazılmalıdır. Ör: İşletme/Yönetim ve Organizasyon; Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili.

11. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki ölçülere göre düzenlenmelidir.
Sayfa Düzeni Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir;

 1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
  Kâğıt Boyutu A4 Dikey
  Üst Kenar Boşluk 4 cm
  Alt Kenar Boşluk 3 cm
  Sol Kenar Boşluk 3 cm
  Sağ Kenar Boşluk 3 cm
  Yazı Tipi Palatino Linotype
  Yazı Tipi Stili Normal
  Yazı ve Başlık Boyutu (normal metin) 11
  Boyutu (dipnot metni) 9
  Paragraf Aralığı Önce 6 nk - Sonra 0 nk
  Paragraf Girintisi 1,25 cm
  Satır Aralığı Tek (1) 
 2. Microsoft Word programında olmayan özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi, makale sisteme eklenirken font dosyası da eklenmelidir.
  3. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
  4. İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu olduğu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.
  5. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde APA yazım sistemine uyulmalıdır. Ancak her makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmak zorundadır. Yazım ve Yayın İlkeleri ile İlgili Açıklama Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve ana başlık 11 punto ile koyu, diğer dildeki başlık 11 punto ile sadece ilk harfler büuük olacak şekilde yazılmalıdır. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 200 kelimeden oluşan Türkçe ve karşılığı İngilizce özet (Abstract) bulunmalıdır. Özetin altında, 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni 10 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır.  Ana Metin: A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, dikey olarak, MS Word programında, Palatino Linotype yazı karakteri ile 11punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa düzeni belirtildiği gibi olmalıdır. Dipnot: Dipnotta yer alan bütün bilgiler 9 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Makalelerde yapılan atıf sistemlerinde APA yazım sistemine uyulmalıdır. Metin içi göndermede hangi metot kullanılmışsa Kaynakça için de aynı metot kullanılmalıdır. Metin içi göndermeler ve Kaynakça örneklerde belirtildiği gibi olmalıdır: (Şablona Bakınız)