Mecelle Meselesi

Author:

Year-Number: 2013-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 451-460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Celal Nuri Bey, “Havaic-i Kanuniyemiz” (İstanbul 1331/1913) adlı eserinde (s.73–82) yer alan “Mecelle Meselesi” başlıklı yazısında, aynı zamanda makalesinde, [1] 1868–1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa (1822–1895) başkanlığında bir heyet tarafından 1851 madde olarak hazırlanan ve Halife II. Abdülhamit tarafından yürürlüğe konan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye hakkında tenkitlerini sürdürmektedir. Mecelle'ye çeşitli çalışmalarda yapılan tenkitler çoğunlukla, Mecelle'de aile hukuku gibi bazı bölümlerin olmadığı, tek bir mezhebin, Hanefî mezhebinin görüşlerine ağırlık verildiği ve meseleci (kazuistik) bir metot kullanıldığı yönündedir; ama Celal Nuri'nin tenkitleri, bazı hükümleri mukavele/sözleşme serbestliğine aykırı bulması gibi, doğrudan hüküm ve kaidelerin esasına yöneliktir. Bu açıdan Celal Nuri'ye göre Mecelle tadil ve ıslah edilmelidir. [1] Bu yazı daha önce İstanbul'da Rumi 2 Mayıs 1329 (1913) tarihli İçtihat dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

Keywords

Abstract

Keywords